ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ


Σύντομα διαθέσιμη η σελίδα από την οποία όλοι θα μπορούμε να γίνουμε επίσημα μέτοχοι αποκτώντας μια μερίδα της συνεταιριστικής εταιρείας "Ποιος είναι το Αφεντικό;", υπό τη μορφή συνεταιρισμού. Οι μετοχές θα έχουν αξία 1 ευρώ και ο κάθε μέτοχος θα μπορεί να αποκτήσει μόνο μία μετοχή. Μείνετε συντονισμένοι, σύντομα θα μάθετε περισσότερα.


Δημιουργήσαμε τον Αστικό Μη Κερδοσκοπικό Συνεταιρισμό
"Ποιος είναι το Αφεντικό;"

Η Συνεταιριστική πρωτοβουλία της «Ποιος είναι το Αφεντικό;» δημιουργήθηκε από τους καταναλωτές που επιθυμούν να φέρουν αλλαγές στην εμποριοποίηση των προϊόντων και νόημα στην κατανάλωσή τους .


Είναι ένας συνεταιρισμός, μη κερδοσκοπικός, με σκοπό να συγκεντρώνει τους καταναλωτές που επιθυμούν να συμμετέχουν ενεργά στη δημιουργία, την επιλογή, τη κατασκευή και τον έλεγχο της προσφοράς διατροφικών προϊόντων που θα τους προταθούν στο μέλλον.

Μέσω αυτής, οι καταναλωτές εκφράζουν τις ανάγκες τους και συμμετέχουν στη σύσταση των προδιαγραφών των προϊόντων και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας. Συμμετέχουν στον ορισμό των χαρακτηριστικών (σύσταση, προέλευση, τιμή) των προϊόντων που επιθυμούν να αποκτήσουν με τη δυνατότητα να τα κάνουν πιο βιώσιμα, δίκαιου εμπορίου, με διαφάνεια κυρίως στο τρόπο παραγωγής τους δίνοντάς μας την επιλογή να ορίζουμε προδιαγραφές με θετική επιρροή στο περιβάλλον, τις καλές πρακτικές, την υγεία.

Αυτά τα προϊόντα στη συνέχεια, θα σχεδιάζονται, θα παράγονται και θα διατίθενται στο εμπόριο με την συνεργασία με παραγωγούς και βιομηχανίες που θα δεσμεύονται απέναντί σε εμάς τους καταναλωτές και την πρωτοβουλία Ποιος είναι το Αφεντικό;" για την τήρηση των προδιαγραφών που έχουν επιλεγεί. 

Η συνεταιριστική αυτή εταιρεία είναι ένας αστικός μη κερδοσκοπικός συνεταιρισμός, εντελώς ανοιχτός, δημοκρατικός και διαφανής. Η λειτουργία του εξασφαλίζεται από το 5% της τιμής λιανικής των προϊόντων που δημιουργούμε.

Αποτελείται από πολίτες, υπεύθυνους και αφοσιωμένους, που καταναλώνουν με τρόπο σκεπτικό, υιοθετώντας τρόπους κατανάλωσης και παραγωγής που σέβονται την Ανθρωπότητα, το Περιβάλλον και τις βασικές αξίας.

Οι εγγραφές στο κεφάλαιό της δεν στοχεύουν στη δημιουργία οικονομικού επενδυτικού κεφαλαίου αλλά στη συμμετοχή σε ένα συμμετοχικό σχέδιο που αφορά τη κατανάλωση των πολιτών, την υποστήριξη των παραγωγών της χώρας, τους περιβάλλοντος και των καλών πρακτικών.

Η είσοδος με «Ένα ευρώ ανά μετοχή» έχει στόχο να σημαδέψει αυτή τη θέληση για ένωση και ομοσπονδιοποίηση μίας τεράστιας οικογένειας ενεργών καταναλωτών μέλη αυτού του σχεδίου. Συνοδεύεται από την συμμετοχή της στην δημιουργία μιας προσφοράς προϊόντων και υπηρεσιών σε συνδυασμό με την εξέλιξη της συνείδησης. Εντάσσεται υπέρ της βιώσιμης πλανητικής ανάπτυξης. 

Επιτρέπει στον καθένα να συνδέει τις αγοραστικές του πράξεις με τις πεποιθήσεις του εξασφαλίζοντας τον σεβασμό των κοινωνικών, περιβαλλοντικών και/ή ηθικών χαρακτηριστικών που έχουν οριστεί.

Ο συνεταιρισμός θα υποδεχθεί όλους όσους επιθυμούν να απαλλαχθούν από τα εμπορικά μοντέλα που έχουν επιβληθεί και να συμμετέχουν στις αλλαγές της κοινωνίας παίρνοντας ενεργή θέση στην μετάβαση. 

Η λειτουργία της είναι συλλογική, απλή και διαφανής.

Ο καθένας μπορεί να γίνει συμμέτοχος και να δώσει ακόμη περισσότερο βάρος στο κίνημα στο οποίο συμμετέχει.Ο συνολικός στόχος είναι να επιτρέπεται σε όλους όσοι επιθυμούν, να ακολουθούν με την συμμετοχή τους, μικρή ή μεγάλη, την αληθινή βελτίωση του τρόπου κατανάλωσή μας, της κοινωνίας μας, της οικονομίας της χώρας μας.


Γιατί να γίνετε μέτοχος στον συνεταιρισμό "Ποιος είναι το Αφεντικό;" :


  • Γιατί θα συντονίζει την εξέλιξη της πρωτοβουλίας της Μάρκας του Καταναλωτή.
  • Για να συμμετέχετε σους ελέγχους που θα πραγματοποιούν τα μέλη στους παραγωγούς και τις βιομηχανίες, ώστε να επιβεβαιώνουμε ότι πληρούν τις προδιαγραφές που επιλέξαμε.
  • Για να συμμετέχετε στην οργάνωση και πραγματοποίηση προωθητικών ενεργειών καταναλωτών μελών και παραγωγών σε καταστήματα σουπερμάρκετ και όχι μόνο.
  • Για να έχετε λόγο και ψήφο στις επενδύσεις σε νέες πρωτοβουλίες και ενέργειες που θα βοηθήσουν στην εξέλιξη της προσπάθειας αυτής αλλά και στην δημιουργία νέων προσπαθειών για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και την στήριξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων.
  • Τέλος πολύ απλά, γίνετε μέτοχος διότι αυτή είναι η δική σας μάρκα, η δική σας πρωτοβουλία και έτσι γίνεστε επίσημα ενεργός καταναλωτής στην προσπάθεια να φέρουμε μια αλλαγή στην χώρα μας, να δώσουμε νόημα στην κατανάλωσή μας.
  • Μείνετε συντονισμένοι. Σε λίγες ημέρες θα μπορέσετε να γίνετε μέτοχοι στην Συνεταιριστική Εταιρεία της δικής σας μάρκας !