ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΤΟΧΙΚΟΤΗΤΑΣ


Σύντομα διαθέσιμη η σελίδα από την οποία όλοι θα μπορούμε να γίνουμε επίσημα μέτοχοι αποκτώντας μια μετοχή της εταιρείας της Μάρκας του Καταναωτή, υπό τη μορφή συνεταιρισμού. Οι μετοχές θα έχουν αξία 1 ευρώ και ο κάθε μέτοχος θα μπορεί να αποκτήσει μόνο μία μετοχή. Μείνετε συντονισμένοι, σύντομα θα μάθετε περισσότερα.