-

ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Η εφαρμογή είναι ακόμη ένα εργαλείο που συν-δημιουργούμε, όπως πάντα άλλωστε, συλλογικά καταναλωτές - παραγωγοί - εταίροι και ειδικοί στον τομέα τους. Ελπίζουμε και εσείς να θέλετε να είστε συμμέτοχοι στην προσπάθεια αυτή ! 

Είστε καταναλωτής, ή παραγωγός, ή εταιρεία του αγροδιατροφικού τομέα ; Σας ενδιαφέρει η διαφάνεια από το χωράφι στο ράφι ; Θέλετε και εσείς να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το αντίκτυπο των προϊόντων στην υγεία σας, στην κοινωνία, στο περιβάλλον ; Αυτή είναι μια ευκαιρία ώστε όλοι σαν καταναλωτές να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν με όλους εμάς τις πρακτικές τους και τους κόπους τους. Οι εταιρίες έχετε τη δυνατότητα να δώσετε διαφάνεια και προστιθέμενη αξία στα προϊόντα σας. 
The EcoTrace project has indirectly received funding from the European Union's Horizon Europe research andlinnovation action programme, via the FOODITY - Open Call #1 issued and executed under the FOODITY project (Grant Agreement no. 101086105).