ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 22-6-2022

Στην Γενική Συνέλευση είχαμε συμμετοχή άνω του 50% των εγγεγραμμένων μελών (δηλαδή των καταναλωτών που έχουν καταβάλει το 1€ για την μερίδα τους).

Έγκριση  οικονομικού απολογισμού της Διοικούσας Επιτροπής

Η έγκριση και απαλλαγή του διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της προηγούμενης Διοικούσας Επιτροπής εγκρίθηκε απο το 100% των μελών.

Ανάδειξη Νέου Διοικητικού Συμβουλίου

ΜΕΛΗ ΝΕΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά και την ψηφοφορία, πραγματοποιήθηκε Συμβούλιο των αναδεδειγμένων μελών και ανακοινώνεται ότι το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της πρωτοβουλίας έχει ως εξής :


  • Πρόεδρος : Αρχοντή Γαρυφαλιά 
  • Αντιπρόεδρος : Γκώνιας Σπύρος
  • Γραμματέας : Πανούτσος Γιώργος
  • Ταμείας : Χονδρός Παναγιώτης
  • Μέλος : Σαμουήλ Ελισάβετ

ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΕΠΟΠΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μετά και την ψηφοφορία, πραγματοποιήθηκε , εγκρίθηκε ότι το νέο Εποπτικό Συμβούλιο της πρωτοβουλίας έχει ως εξής :

Μέλος : Βλάχου Αριστέα

Μέλος : Βασιλόπουλος Θανάσης

Μέλος : Αβορίτη Μαρία

Ευχαριστούμε πολύ όλα τα μέλη για την ενεργή συμμετοχή σας στην πρωτοβουλία !