ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Η Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή του Αστικού μη Κερδοσκοπικού Συνεταιρισμού Περιορισμένης Ευθύνης με την επωνυμία «ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ» και με διακριτικό τίτλο ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ;» ΑΦΜ 996909022 ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ 154006501000, καλεί τα μέλη του Συνεταιρισμού στην Α΄Τακτική Γενική Συνέλευση και αρχαιρεσίες για την εκλογή του Διοικητικού Συμβουλίου καθώς και του Εποπτικού Συμβουλίου για την 15η Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.00 μ.μ. Η γενική συνέλευση και οι αρχαιρεσίες θα γίνουν στα γραφεία του Συνεταιρισμού παράλληλα είτε με φυσική δια ζώσης παρουσία των μελών του είτε εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική παρουσία των μελών του.

  • Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα επαναληφθεί στις 22 Ιουνίου 2022 ημέρα Τετάρτη , την ίδια ώρα 7.00 μ.μ , ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο και χωρίς νέα πρόσκληση.
  • Εάν δεν υπάρχει απαρτία η Γενική Συνέλευση θα γίνει οριστικά στις 29.Ιουνίου 2022, ημέρα Τετάρτη ,την ίδια ώρα 7.00 μ.μ , ίδιο τόπο και με τον ίδιο τρόπο και χωρίς νέα πρόσκληση.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

  1. Εγκριση διοικητικού και οικονομικού απολογισμού της προσωρινής διοικούσας επιτροπής.
  2. Εκλογές για την ανάδειξη του Διοικητικού Συμβουλίου και του Εποπτικού Συμβουλίου.

Κατάθεση υποψηφιοτήτων μέχρι την 14.Ιουνίου 2022 ημέρα Τρίτη ηλεκτρονικά εδώ. (ή Τρίτη 21 Ιουνίου στην περίπτωση επανάληψης).

Δικαίωμα συμμετοχής στην εκλογική διαδικασία έχουν όλα τα μέλη του Συνεταιρισμού που είναι ταμειακώς εντάξει (έχουν καταβάλει το 1€ για την μερίδα τους).

Για την Προσωρινή Διοικούσα Επιτροπή

Η Πρόεδρος

Γαρυφαλλιά Αρχοντή


Μόνο οι συμμετέχοντες της ΓΣ και οι οποίοι είναι ταμειακώς εντάξει μπορούν να ψηφίσουν. Μόνο οι ψήφοι που πραγματοποιήθηκαν την ημέρα της ΓΣ έχουν ισχύ.
 Μπορείς να συμμετάσχεις μέσω Microsoft Teams meeting. Μπες στον παρακάτω σύνδεσμο 5’ πριν την έναρξη της Γενικής Συνέλευσης. ( Ο σύνδεσμος ισχύει μόνο για την ημέρα και ώρα της ΓΣ).

Title: Α' ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΦΕΝΤΙΚΟ;

Time: Τετάρτη, 22 Ιουνίου 2022 7:00:00 μμ GMT+3

Μπες από τον υπολογιστή σου ή το κινητό