Το έργο Ploutos ανακοινώνει την επίσημη έναρξη των Πιλοτικών Βιώσιμης Καινοτομίας!

Το έργο έχει φτάσει στο 2ο έτος υλοποίησής του έχοντας ξεκινήσει επίσημα τα Πιλοτικά Βιώσιμης Καινοτομίας σε ολόκληρη την Ευρώπη!

Το έργο Ploutos H2020

Το έργο Ploutos είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. έργο, που στοχεύει στην εξισορρόπηση της αλυσίδας αξίας, προκειμένου να επωφεληθούν όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς, όπως είναι οι αγρότες, οι συνεταιρισμοί, οι εταιρίες αγροδιατροφικών προϊόντων, οι πάροχοι τεχνολογίας, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και άλλοι. Συνδυάζοντας τη Συμπεριφορική Καινοτομία, την Καινοτομία Βιώσιμων Συνεργατικών Επιχειρηματικών Μοντέλων και τις Τεχνολογικές Υπηρεσίες που βασίζονται σε δεδομένα, το Ploutos θα συμβάλει στην αύξηση της διαφάνειας, της ροής των πληροφοριών και της διαχειριστικής ικανότητας. Το αποτέλεσμα θα είναι πιο ανταγωνιστικές αποδοτικές, ανθεκτικές και βιώσιμές αγροδιατροφικές αλυσίδες αξίας με βελτιωμένες επιδόσεις και θετικό κοινωνικοοικονομικό και περιβαλλοντικό αντίκτυπο.

Όλες οι καινοτομίες του Ploutos συνδυάζονται στο Πλαίσιο Βιώσιμης Καινοτομίας του, το οποίο θα αξιολογηθεί και θα προσαρμοστεί μέσω των Πιλοτικών Βιώσιμης Καινοτομίας του έργου. Όλα τα πιλοτικά έχουν ξεκινήσει ήδη να υλοποιούνται σε διάφορες χώρες της Ευρώπης, όπως στην Ελλάδα, την Ολλανδία, την Ιρλανδία και την Ισπανία, τη Βόρεια Μακεδονία, την Σερβία, την Κύπρο, την Σλοβενία, την Ιταλία και την Γαλλία. Εκτός από την ευρεία γεωγραφική κάλυψη, τα πιλοτικά του έργου, καλύπτουν και ένα μεγάλο εύρος αγροδιατροφικών οικοσυστημάτων, συμπεριλαμβανομένων αροτραίες καλλιέργειες, οπωροκηπευτικά (υπαίθριας καλλιέργειας και θερμοκήπια), δενδρώδεις καλλιέργειες, κτηνοτροφία καθώς και γαλακτοκομική παραγωγή.

Οι καταναλωτές, ανακτούν τον έλεγχο των τροφών τους | Ελλάδα & Γαλλία

Ένα από τα πιλοτικά που θα αναπτυχθούν στο πλαίσιο του Ploutos θα εξισορροπήσει εκ νέου την αλυσίδα αξίας λιανικής. Προερχόμενη από την κρίση του γάλακτος στη Γαλλία το 2016, η πρωτοβουλία διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές συχνά κρατούνται στο σκοτάδι σχετικά με τα συστατικά των τροφίμων, τις πρακτικές στα χωράφια, την καλή διαβίωση των ζώων και οι παραγωγοί μπορεί να χρειαστεί να παράγουν περισσότερες ποσότητες κυρίως χωρίς να λάβουν την κατάλληλη αμοιβή για την επιβίωσή τους και κατ’ επέκταση και για την επιβίωση της εκμετάλλευσής τους. Το συγκεκριμένο πιλοτικό σε Γαλλία και Ελλάδα, υποστηρίζει τους καταναλωτές στην απόκτηση του ελέγχου της κατανάλωσής τους, επιτρέποντάς τους να επιλέξουν τα χαρακτηριστικά του προϊόντος της προτίμησής τους.

Το συγκεκριμένο πιλοτικό βασίζεται στο concept της γαλλικής πρωτοβουλίας «C’est qui le Patron?» (Ποιός είναι το αφεντικό?). Η επιτυχία πίσω από αυτό το εγχείρημα είναι ότι ο καταναλωτής έχει τον πλήρη έλεγχο του προϊόντος, έχοντας επίγνωση όχι μόνο της παραγωγής του τροφίμου, των κοινωνικών και περιβαλλοντικών επιπτώσεων, αλλά και της δίκαιης μεταχείρισης του παραγωγού.

Το έργο Ploutos υποστηρίζει την αναπαραγωγή του εγχειρήματος μέσω της συνεργασίας με της Ελληνικής και της Γαλλικής πρωτοβουλίας, σε τρεις ακόμη χώρες – Βέλγιο, Ηνωμένο Βασίλειο και Γερμανία, εξισορροπώντας μια πιο δίκαιη σχέση μεταξύ ολόκληρης της αλυσίδας αξιών.

Η Εφαρμογή των Καταναλωτών ! (Mobile App)

Η δημιουργία της νέας εφαρμογής για κινητά επιτρέπει στους καταναλωτές να 1) ψηφίσουν μέσω των κινητών τους για τη διαμόρφωση των προϊόντων, 2) να δουν πού μπορούν να αγοράσουν τα προϊόντα γύρω τους μέσω γεοεντοπισμού, 3) να αναφέρουν την παρουσία ή απουσία των προϊόντων στα ράφια και να μοιραστούν το αίτημά τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και 4) να σαρώνουν τον κωδικό QR που είναι επάνω στο προϊόν για να λάβουν πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και τις σχετικές βιώσιμες πρακτικές του.

Η εφαρμογή είναι ήδη διαθέσιμη στα Apple & Android Stores.

Επιπλέον, μια νέα online εφαρμογή δημιουργήθηκε για την διαδικασία ψήφισης των προδιαγραφών των προϊόντων, με πιο φιλική προς τον χρήστη λειτουργία, που απεικονίζει σε πραγματικό χρόνο τον περιβαλλοντικό και κοινωνικό αντίκτυπο των επιλογών των καταναλωτών στην έρευνα με την χρήση ειδικών σημάνσεων. Το νέο εργαλείο είναι άμεσα διαθέσιμο μέσω της εφαρμογής για κινητά για κάθε νέο ερωτηματολόγιο προϊόντος έτοιμο προς ψήφιση από τους καταναλωτές. Το εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή είναι επίσης κατασκευασμένο με τέτοιο τρόπο ώστε και άλλες χώρες στις οποίες αναπτύσσεται η πρωτοβουλία της Μάρκας του Καταναλωτή “Ποιος είναι το Αφεντικό;" να δημιουργήσουν εύκολα τη δική τους παρόμοια εφαρμογή στο μέλλον.

Τεχνολογικές λύσεις Ευφυούς Γεωργίας για την στήριξη των παραγωγών

Επιπλέον, η τεχνολογικές λύσεις Ευφυούς Γεωργίας  gaiasense (Smart Farming Solutions) θα υποστηρίζει τους αγρότες/παραγωγούς να πληρούν τις προδιαγραφές των καταναλωτών που σχετίζονται με τη χρήση βιώσιμων πρακτικών παραγωγής, ενώ ταυτόχρονα θα τους βοηθά να μειώσουν το κόστος παραγωγής τους ελαχιστοποιώντας τη χρήση γεωργικών εισροών στις καλλιέργειές τους.

Ταυτόχρονα, η σύνδεση του gaiasense με τη λύση ιχνηλασιμότητας του  Ploutos θα βοηθήσει στη συλλογή όλων των απαραίτητων δεδομένων/αποδείξεων για να διασφαλιστεί ότι οι παραγωγοί ακολουθούν τις καθορισμένες προδιαγραφές του προϊόντος.

Τηλεμετρικός αγρομετεωρολογικός σταθμός gaiasense. Παρόμοιοι σταθμοί θα εγκατασταθούν στους παραγωγούς ντομάτας και πατάτας που θα συμμετέχουν στα προϊόντα της πρωτοβουλίας “Ποιος είναι το Αφεντικό;"


Βιωσιμότητα της καινοτομίας του Ploutos

Τα αποτελέσματα των Πιλοτικών θα είναι διαθέσιμα μέσω της Ακαδημίας Καινοτομίας του Ploutos, και με το πέρας του έργου. Η Ακαδημία θα διαθέσει την τεχνογνωσία και τις βέλτιστες πρακτικές που αποκτήθηκαν κατά την εφαρμογή των πιλοτικών στα ενδιαφερόμενα μέρη και που θα είναι σε θέση να τις αναπαραγάγει με ευκολία.

Γίνε μέρος του Ploutos

Η έναρξη των Πιλοτικών θέτει τα θεμέλια για την ανταλλαγή και την εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών, προκειμένου να δημιουργηθεί ένας πιο βιώσιμος αγροδιατροφικός τομέας. Παρακολουθήστε όλες τις εξελίξεις του Ploutos μέσα από την ιστοσελίδα μας και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που ενημερώνονται σε τακτική βάση ή εγγραφείτε στο newsletter μας και γίνετε μέρος της συζήτησης! Μπορείτε να είστε εσείς οι πρώτοι που θα υιοθετήσετε τις καινοτομίες του αύριο!

Ακολουθήστε μας :

Website: https://www.ploutos-h2020.eu
Twitter: @ploutos_h2020
Facebook: @ploutosh2020
LinkedIn: ploutos-h2020

Για περισσότερες πληροφορίες:

GAIA EPICHEIREIN SA
Συντονιστής Έργου: Nikolaos Marianos
Email: [email protected]


Για το έργο στην Ελλάδα:

Ποιος είναι το Αφεντικό; Η Μάρκα του Καταναλωτή
Υπεύθυνος : Lampis Kotsou
Email: [email protected] Tel: +302130315471
Tel: +302130315471
Website: https://www.imarkatoukatanaloti.gr
Twitter: @PoiosEinaiToAf
Facebook: @PoiosEinaiToAfentiko
LinkedIn: Poios einai to Afentiko? Instagram: @imarkatoukatanaloti


PLOUTOS είναι χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε. και το πρόγραμμα H2020 υπό του GA 101000594