Empowering Sustainable Food Choices

Η πρωτοβουλία των καταναλωτών, μαζί με τον τεχνολογικό μας εταίρο BSpoke Solutions και σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και το πρόγραμμα FOODITY σχεδιάζουμε την εφαρμογή EcoTrace , που στοχεύει στις καλύτερες επιλογές από εμάς τους καταναλωτές αλλά και τους παραγωγούς, προκειμένου να μειώσουμε το αποτύπωμα άνθρακα και την εξάντληση των πόρων του πλανήτη, να προωθήσουμε διατροφικά ισορροπημένες και πιο υγιεινές δίαιτες, να υποστηρίξουμε τους τοπικούς παραγωγούς και τις βιώσιμες πρακτικές, να αυξήσουμε την κατανόηση των οικολογικών επιπτώσεων των τροφίμων και των επιπτώσεων στην υγεία μας. Να ξέρουμε που επενδύουμε τα χρήματά μας!

Στην παρακάτω εικόνα συνοψίζουμε όλα όσα η εφαρμογή σκοπεύει να προσφέρει σε όλους εμάς. Με τον καιρό θα εμπλουτίζουμε τη σελίδα αυτή με περισσότερες πληροφορίες.


Η Εφαρμογή θα δώσει ώθηση σε εμάς τους καταναλωτές να παρακολουθούμε τις επιπτώσεις των επιλογών μας κατά τις αγορές μας στο περιβάλλον, στην υγεία μας, στην οικονομία. Μια εφαρμογή χρήσιμη για όλους, εύκολη στη χρήση για όλες τις ηλικίες, εξαιρετικά επιμορφωτική και παιδαγωγική.

Επίσης η εφαρμογή θα μας δώσει περισσότερη διαφάνεια στις πρακτικές στο χωράφι και στη βιομηχανία, πρόσβαση στις προσπάθειες και κόπους των παραγωγών πίσω από την παραγωγή του προϊόντος, στοιχεία από το καλλιεργητικό τους ημερολόγιο. Μια καλύτερη εικόνα της διαδρομής από το χωράφι έως τα χέρια μας.

Πληροφορίες για τις Εκπομπές αερίων θερμοκηπίου, την υποβάθμιση της δομής του εδάφους, την ασφάλεια αγροτών, τη βιώσιμη φυτοπροστασία, την αποδοτικότητα χρήσης θρεπτικών ουσιών, αποδοτικότητα χρήσης νερού, τα βαρέα μηχανήματα (τύπος και χρονισμός), την προστασία και λίπανση καλλιεργειών (χρονομέτρηση), τη λίπανση (ποσότητα), την άρδευση ( χρονοδιάγραμμα και ποσό).


Η εφαρμογή θα είναι ένα εργαλείο που συν-δημιουργούμε

...όπως πάντα άλλωστε, συλλογικά καταναλωτές - παραγωγοί - εταίροι και ειδικοί στον τομέα τους. Ελπίζουμε και εσείς να θέλετε να είστε συμμέτοχοι στην προσπάθεια αυτή ! 

Είστε καταναλωτής, ή παραγωγός, ή εταιρεία του αγροδιατροφικού τομέα ; Σας ενδιαφέρει η διαφάνεια από το χωράφι στο ράφι ; Θέλετε και εσείς να έχετε τη δυνατότητα να βλέπετε το αντίκτυπο των προϊόντων στην υγεία σας, στην κοινωνία, στο περιβάλλον ; Αυτή είναι μια ευκαιρία ώστε όλοι σαν καταναλωτές να έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερες επιλογές. Οι παραγωγοί έχουν τη δυνατότητα να μοιραστούν με όλους εμάς τις πρακτικές τους και τους κόπους τους. Οι εταιρίες έχετε τη δυνατότητα να δώσετε διαφάνεια και προστιθέμενη αξία στα προϊόντα σας. 


ΦΟΡΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΣΥΝ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣΑΣ ΜΑΘΟΥΜΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΟ

EcoTrace

Πως θα σας φαινόταν αν είχαμε μια εφαρμογή η οποία θα μας επιτρέπει, για το προϊόν που αγοράζουμε στα ΣΜ να έχουμε πρόσβαση σε περισσότερα χαρακτηριστικά του και στοιχεία από τον παραγωγό και τις πρακτικές που ακολουθεί καθημερινά έως και χαρακτηριστικά δεδομένα για το πόσο υγιεινό και βιώσιμο είναι ; Ας δούμε πόσα πράγματα μπορούμε να κάνουμε με ένα εργαλείο και τι αντίκτυπο έχουμε.

  ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ     ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ


Τα Κριτήρια Βιωσιμότητας είναι δείκτες που αποτυπώνουν κατά πόσο οι καλλιεργητικές πρακτικές που ακολουθούν οι παραγωγοί και οι αγροτικές επιχειρήσεις στο χωράφι είναι φιλικές προς το περιβάλλον. 

Με την εφαρμογή EcoTrace, οι δείκτες αυτοί θα είναι πλέον διαθέσιμοι στους καταναλωτές σε απλή και κατανοητή μορφή, σκανάροντας το QR code στη συσκευασία των προϊόντων. 

Έτσι, μέσω του EcoTrace, οι καταναλωτές θα μπορούμε να επιλέγουν προϊόντα, τα οποία υπηρετούν την έννοια της βιώσιμης ανάπτυξης και της προστασίας του περιβάλλοντος.

ΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ


Εκτός από τα κριτήρια βιωσιμότητας των προϊόντων, με το #EcoTrace θα μπορούμε να έχουμε προσωποποιημένες συστάσεις για να δημιουργήσουμε το καλύτερο διατροφικό μας πλάνο! Πως λειτουργεί;  Αφού θα συμπληρώνουμε τα στοιχεία μας, τις προτιμήσεις και τους διατροφικούς μας στόχους, θα μπορούμε να συμβουλευόμαστε το EcoTrace για να επιλέγουμε τα προϊόντα που θα καταναλώνουμε με βάση τις δικές μας ανάγκες. Αυτό σε συνδυασμό με τα δεδομένα διαφάνειας και ιχνηλασιμότητας για τις πρακτικές και το αντίκτυπό τους στο περιβάλλον και την υγεία μας, πάει την εφαρμογή αυτή σε πραγματικά άλλο επίπεδο !!!

ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ CO2


Μπορούμε να μειώσουμε το ανθρακικό αποτύπωμα με τη διατροφή μας ! Το ανθρακικό αποτύπωμα συνδέεται με τις επιλογές που κάνουμε στα προϊόντα που καταναλώνουμε! Και εδώ το εργαλείο που συν-δημιουργούμε, το #EcoTrace υπολογίζει το ανθρακικό αποτύπωμα ανά κιλό προϊόντος λαμβάνοντας υπόψη του παράγοντες όπως 1.Εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται κατά τη διαδικασία της παραγωγής 2.Κατανάλωση ενέργειας 3.Μεθόδους μεταφοράς. Όλα τα παραπάνω, σε συνδυασμό με τις πληροφορίες που αντλεί η πρωτοβουλία μας από το χωράφι ως το ράφι, οδηγούν σε ένα καλύτερο μέλλον για εμάς, τους παραγωγούς, το περιβάλλον. Ας καταναλώσουμε υπεύθυνα λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο των προϊόντων στο περιβάλλον και στην κοινωνία.

Πόσο καλές πρακτικές ακολουθεί ο παραγωγός στα προϊόντα που καταναλώνουμε?

Ένα ακόμη στοιχείο της εφαρμογής #EcoTrace που συν-δημιουργούμε στα πλαίσια του #FOODITY είναι συνολική βαθμολογία του κάθε παραγωγού! 

Με το EcoTrace μπορείτε να δείτε συνολικά κατά πόσο οι πρακτικές που εφαρμόζονται στο χωράφι είναι φιλικές προς το περιβάλλον και δεν εκθέτουν τους παραγωγούς, αλλά και τους εργαζόμενους των αγροτικών επιχειρήσεων σε χημικά σκευάσματα. Τι λαμβάνει υπόψη του για τον υπολογισμό της βαθμολογίας:

➡️ Τη διαχείριση του εδάφους και τη διατήρηση της δομής του

➡️ Τη χρήση νερού και την εφαρμογή λιπασμάτων σε σχέση με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας

➡️ Την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών στο σωστό χρόνο, ώστε να πραγματοποιούνται αποτελεσματικοί και ασφαλείς ψεκασμοί με σεβασμό στο περιβάλλον και τους γύρω του

➡️ Κατά πόσο οι καλλιεργητικές πρακτικές που εφαρμόζονται στο χωράφι εκπέμπουν σημαντικές ποσότητες CO2 ανά κιλό προϊόντος The EcoTrace project has indirectly received funding from the European Union's Horizon Europe research andlinnovation action programme, via the FOODITY - Open Call #1 issued and executed under the FOODITY project (Grant Agreement no. 101086105).